Dopravné inžinierstvo

Dopravné inžinierstvo :

  • Územný generel dopravy mesta Komárno, odborná spolupráca
  • Socio-ekonomické charakteristiky regiónov SR a cestná infraštruktúra
  • D3 Svrčinovec – Skalité, anketový dopravný prieskum
  • R3 Šahy – št. hranica SR/MR – anketový dopravný prieskum
  • Napojenie OC Galléria Považská Bystrica
  • Dopravná štúdia pre MČ Devínska Nová Ves