Certifikáty

Systém manažérstva kvality

V súlade s požiadavkami normy STN ISO 9001 bol v priebehu roku 2005 v spoločnosti zavedený systém manažérstva kvality. Systém predstavuje rozsiahly súbor vnútropodnikových predpisov, smerníc a riadených dokumentov, zahrňujúcich oblasť hlavnej činnosti spoločnosti, t. j. komplexnú projektovú, konzultačnú a expertíznu činnosť v oblasti dopravných stavieb. V roku 2009 bol v spoločnosti zavedený systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami STN ISO 14001. Naša spoločnosť sa týmto zaviazala spracovávať vždy ekologicky šetrné stavebné projekty a poskytovať environmentálne zabezpečené služby. Vyjadrením toho je aj Politika integrovaného manažérskeho systému. Certifikačným orgánom bola renomovaná firma TÜV SÜD Slovakia s.r.o., člen skupiny TÜV SÜD, ktorá vydaním certifikátu potvrdila splnenie všetkých požiadaviek STN ISO 9001 a STN ISO 14001.

ISO 9001

ISO 14001

Politika spoločnosti