Cestu si alebo nájdem, alebo vytvorím  Hannibal

Alfa 04 a.s. vznikla v Bratislave ako nezávislá súkromná firma so skúsenými odborníkmi, špecializujúcimi sa predovšetkým na projektovanie dopravných stavieb. Základnou filozofiou práce vo firme je poskytnúť klientovi dielo na špičkovej úrovni spracovania. Pri svojej tvorivej činnosti hľadáme optimálne riešenia pre investora a pre budúcich užívateľov. Naše riešenia sú posudzované z hľadiska technickej realizovateľnosti, ekonomickej efektívnosti a eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie tak, aby projekty boli životaschopné po všetkých stránkach. 

Naše služby
  • strategické, vyhľadávacie, koncepčné, technické, technicko-plánovacie, technicko-ekonomické a iné štúdie
  • štúdie realizovateľnosti a financovateľnosti stavieb a analýzy projektových rizík
  • dokumentácie stavebného zámeru
  • dokumentácie na územné rozhodnutie
  • dokumentácie na stavebné povolenie
  • dokumentácie na ponuku

Aktuality


12.11.2015 | Ocenenie diplomových prác

Slovenská cestná spoločnosť každoročne oceňuje najlepšie diplomové práce  so zameraním na oblasť cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. V roku 2015 získal cenu za výborné spracovanie a obhajobu diplomovej práce z Alfa 04, a.s. Ing. Lukáš Haraslin za diplomovú prácu s názvom: Kontinuálne vystužená cementbetónová vozovka v tuneli na diaľnici D1.  

12.11.2015 | Nové predsedníctvo SCS

Riaditeľ Alfa 04, a.s. Ing. Juraj Fürst sa na Valnom zhromaždení SCS dňa 9. apríla 2015 stal členom Predsedníctva SCS na obdobie 2015-2019.